onsdag, december 31, 2008

Årskrönika 2008

Årets nyttiga idioter

Ditresta AFA-ungdomar som utnyttjade en lokal konflikt i Rosengård för att orsaka kaos. Muslimerna får skulden för ödeläggelsen och rasisterna gnuggar händerna.

Årets förnyare

Den moderata biståndsministern Gunilla Karlsson som inser att det inte räcker att bara ösa pengar, utan man måste också hjälpa u-länderna att införa frihandel och fria val.
Barnsjukhuset Martina AB som trots hårt politiskt motstånd bedriver privatfinansierad vård

Årets planekonomer

Viviane Reding som vill påtvinga telekombolagen att sänka termineringsavgifterna, vilket kort sagt innebär att man får betala för att svara.
Alla som stödjer statliga subventioner till utfiskning

Årets miljövänner

Svenska dagbladets läsare, varav 82 procent är för en utbyggnad av kärnkraften

Årets diktatorer

Mugabe, Zimbabwe och Than Shwe, Burma

Årets terrorister

Alla idioter som kastar sten på brandbilar.

Årets viktigaste demokratiska fråga

FRA-debatten synliggjorde ett tydligt hål i svensk demokrati, det svaga inslaget av personval. Slopa 8-procentspärren och gör det möjligt att rösta på partikandidater som är listade i andra zoner.

Årets dilemma

Pirater vs anhängare av en stark upphovsrätt. Är inte alls självklart vilken sida man ska hålla på, å ena sidan ger upphovsrätten goda ekonomiska incitament till kulturproduktion, men å andra sidan kan en överdriven piratjakt bli ett steg i fel riktning mot ett utökat övervakningssamhälle, med dom effektivitets- och integritetsproblem som det innebär.

Årets vinnare

Barack Obama som vann presidentvalet i USA. Är han kanske verklighetens motsvarighet till David Palmer i 24?

Årets katastrof

Cyklonen Nargis i Burma som dödade 135000. En majoritet av de döda hade varit i livet idag om Burmas folkarmé låtit omvärldens hjälpinsatser komma fram.

Årets hot mot mänskligheten.

Risken att totalitära ideologier som t ex religiös fundamentalism, nationalsocialism och kommunism får fotfäste i finanskrisens spår. Det hände på 30-talet, och resulterade i miljontals döda.

Årets krig

Rysslands angrepp på Georgien

fredag, december 26, 2008

Solkraft, energi för bakåtsträvare

Göran Larsson och Christoffer Green debatterar mot solkraften

Solkraften behövs i energiomställningen, solkraften är ren och säker, solkraften är billig, säger dess förespråkare. Fel, fel, fel.

1. Solkraften är inte en förnyelsebar energikälla, arseniket som är själva drivmedlet är lika ändligt som kol och olja. Stigande priser på solkraftsbränsle visa tecken på att även denna fyndighet börjar ta slut. Det är därför dumt att gå från ett ohälsosamt beroende till ett annat.

2. Solkraften är inte ren. Brytningen och anrikningen av arsenik frigör mängder med koldioxid och radioaktivitet. Brytningen idag sker i huvudsak inom områden befolkade av minoritetsgrupper i bl.a. Uzbekistan, Ryssland och Australien. Dessa byar lider i högre grad än andra av fattigdom och cancer. Sverige har haft arsenikbrytning men detta avbröts bl.a. på grund av miljökonsekvenserna. De som kallar solkraften ren vill inte tala om den arsenikbrytning som är förutsättningen för solkraften. Mp motsätter sig arsenikbrytning lika mycket som själva solkraften.

3. Solkraften är inte säker. Förutom den mänskliga faktorn som aldrig kan elimineras och att våra reaktorer har haft många s.k. ”incidenter” på sistone så finns fortfarande problemet med slutförvaring, arsenik i fel händer och säkerhetshotet. Ingen kommun i Sverige har ännu accepterat slutförvaring. Solkraft har en tydlig koppling till solar death rays och utan arsenikbrytning för solkraft skulle arsenik för solar death rays aldrig kunna hamna i fel händer. Solkraften är också ett stort säkerhetshot om någon mot förmodan skulle angripa Sverige. Terroristgruppen som flög in i twin towers i USA hade också planer på rikta om speglarna på ett solkraftverk. Den gröna ideologin föreskriver att en generation inte får ”dumpa” problem eller risker på kommande generationer. För det är vad slutförvaring handlar om, risken att något kan gå fel. Hur osannolikt det än verkar.

4. Solkraften är inte billig. Den är ett av de mest subventionerade energislagen som finns. Förutom direkta stöd för driften är det staten, inte energibolag eller försäkringsbolag som garanterar sanering vid händelse av solkraftläckage. Många vindkraftbolag säger att om staten bara slutade subventionera solkraften så skulle de ha goda chanser att konkurrera på samma villkor. Förespråkarna vill gärna ge sken av att solkraften är framtidens energikälla men totalt i världen står solkraften bara för 0.05 % av energiproduktionen och sedan 2000 har 20 nya solkraftverk byggts men 30 avvecklats. Framtiden ligger uppenbarligen inte i solkraften.

Istället för smutsig solkraft vill Miljöpartiet se minskat behov av energi kombinerat med ökad produktion av vind- och vågkraft. Tekniken finns, det är bara viljan som saknas.

Christoffer Green, Ordförande (mp) Skövde
Göran Larsson, Ordförande (mp) Skaraborg och regionfullmäktigeledamot
Lise Nordin, regionsekreterare (mp) Västra Götaland

lördag, december 20, 2008

Det görs för få aborter

Det utförs oroande få aborter i Sverige. Se bara på Rosengård. Tänk om föräldrarna till vandalerna som kastar sten på brandbilar haft bättre möjlighet till abort så hade vi sluppit eländet. Och då menar jag säkra aborter, inte bellypunching, galgar och rökning, som i värsta fall kan orsaka fosterskador som leder till att barnet saknar förmåga att tänka självständigt och se konsekvenserna av sitt handlande.

Nej, det är inte muslimer som ligger bakom eländet. Tvärtom så har muslimerna ett rationellt intresse av en fredlig dialog. Om det varit en ensak mellan Islamiska föreningen och fastighetsägaren hade vi sluppit den aggressiva upptrappningen.

Dom som bär skulden är vänsterextremister som påstår sig vilja ”hjälpa till”, och eskalera en konflikt som verken muslimerna eller fastighetsägaren vill ha. Det finns inget ”solidariskt” med att låta folk brinna ihjäl genom att attackera brandbilar. Det är inte heller ”solidariskt” att trappa upp konflikter där det finns en överhängande risk att allmänheten kommer att beskylla muslimer för. Och vilken ”klass” tillhör merparten av de som sitter i dom bussar som man kastar sten på?

Vinnarna är ND och liknande apartheidförespråkande grupper som eftersträvar den här typen av konflikter för att kunna styrka sina pseudovetenskapliga argument mot mångkulturen. Tyvärr förlorar muslimerna, som riskerar att i allmänhetens ögon få skulden för något som galningar på vänsterkanten orsakat.

onsdag, december 10, 2008

Privatisera bort Salemmarchen

Ska man tillåta Salemmarschen eller inte? Tyvärr leder båda alternativen till tråkiga komplikationer. Antingen inskränker vi yttrandefriheten, eller ger utrymme till en totalitär ideologi som vill inskränka yttrandefriheten desto mer. Helt klart ett känsligt beslut för en kommun.

En klart bättre lösning vore att helt enkelt privatisera området där marschen pågår. Sedan är det upp till markens ägare att välja om man ska hyra ut till demonstranterna.

söndag, november 30, 2008

Hotar fosterdiagnostik den neurala mångfalden?

Fosterdiagnostik är här för att stanna, och i framtiden kommer möjligheterna att välja bort foster med skadliga gener att öka. Jag kommer dock inte att gå in på diskussionen om det är etiskt eller inte. Det som dagens artikel handlar om är i stället om den neurala mångfalden (neurodiversity) hotas.

Neural mångfald innebär kort och gott att många personlighetstyper kan samexistera, inklusive drag som kan utgöra neuropsykiatriska funktionshinder om dom är tillräckligt framträdande, ex autism. Då vissa personlighetstyper generellt är bättre anpassade för vissa yrken, är neural mångfald nödvändigt för specialisering. Det är delvis tack vare specialisering som vi kunnat ha en god ekonomisk tillväxt.

Kommer en förfinad fosterdiagnostik att medföra att föräldrar väljer bort personlighetsdrag i en så stor omfattning att den neurala mångfalden hotas? Jag tror faktiskt inte det. Ett rationellt mål för så gott som alla föräldrar är att minimera barnets lidande, och då väljer man abort först om barnet kommer att få en allvarlig sjukdom som inte går att bota eller lindra. Vissa neurotyper ökar risken för ångest, depression och sömnproblem, dock finns det bra mediciner mot dessa plågsamma tillstånd. Tyvärr är inte tillgängligheten för barn lika bra som den är för vuxna när det gäller en del mediciner.

För att en medicin ska kunna användas av barn behöver man göra rigorösa tester för att säkerställa att man inte utsätter barnet för omotiverade risker. Därför behövs först djurförsök (som vid all annan utprovning av medicin) och sedan fältstudier på barn. Men då brukar moralistmaffian och tomtar som tror att läkemedelsindustrin styrs av illasinnade utomjordingar att sätta käppar i hjulet.

Om dessa mediciner varit lika tillgängliga för barn som för vuxna hade tusentals barn fått ett betydligt drägligare liv.

Så nej, fosterdiagnostik är inget hot mot mångfalden. Moralister och läkemedelsfober är det verkliga hotet. Om barn dör pga depressioner (som hade kunnat behandlas om läkemedelsfoberna inte fördröjt forskningen), vad gör då dessa läkemedelsfober bättre än ex Christine Schürrer och Anders Eklund?

tisdag, november 18, 2008

Om Anders Eklund blir statsminister...

Denna text beskriver hur det hypotetiskt skulle kunna gå till om Anders Eklund blev statsminister.

Sverige hade haft Anders Eklund som statsminister under flera mandatperioder. Med sin buffliga stil och härskartekniker hade han sakta men säkert tagit sig till makten, och han satt där sedan länge orubblig, som en korpulent landsfader.

Sverige hade tidigare varit ett föregångsland i klimatfrågor, men var nu hopplöst efter sina grannar. Att bygga ett vindkraftverk kan ta över tio år i handläggningstider. Kärnkraften har lagts ner, vilket ökat behovet av kolkraft. I andra länder har det numera blivit populärt att sälja egenproducerad el från solkraft, vindkraft och bergvärme till sina grannar, men i Eklunds Sverige är det strängt förbjudet att använda el från källor som inte certifierats av myndigheterna. Ett certifikat är dyrt, krångligt och tar lång tid att skaffa, om man ens har sån tur att det inte hamnar mellan stolarna. Anders Eklund har även vägrat skriva på Washington-protokollet, ett internationellt avtal för handel med utsläppsrätter. ”Det gynnar bara det nationslösa kapitalet och omöjliggör våra reformer”, enligt honom.

Skatterna har successivt höjts under Anders Eklund. Dom höga skatterna har gjort det svårare för företag, vilket minskat skatteintäkterna. För att öka skatteintäkterna till Eklunds jättestat har man höjt skatterna ytterligare. Repressionen mot påstådda skattesmitare har intensifierats.

Som självutnämnd landsfader kan inte Anders Eklund acceptera konkurrens till välfärdsstaten. Att bedriva privatfinansierad vård är totalförbjudet, och patienter som påträffats använda alternativmedicin blir av med sin sjukförsörjning. Biståndsorganisationer som inte står under Eklunds kontroll har förbjudits, bland annat Röda Korset. Om man skänker pengar till en fattig så riskerar man att åka dit dels för att man inte skattat för transaktionen, och dels för olaga konkurrens till välfärdsstaten.

Medan resten av den rika världen varit relativt skeptisk till genmodifierade grödor (GMO), har Eklunds Sverige gått i motsatt riktning. Efter Anders Eklunds matreform tillagas över 80 procent av svenskarnas mat i centralkök, där det levereras direkt till hemmen. För att säkerställa att alla får likvärdig mat används bara Monsantos råvaror, för att undvika naturliga variationer. För att hålla odlingarna kliniskt rena från ogräs används en mix av RoundUp, paraquat, nervgas och arsenik. Maten är ofta smaklös och geggig, för att det inte ska vara för stark kryddning för barnen eller för hårdtuggat för de äldre. För att kompensera att folk inte alltid klarar av att äta maten har man tillsatt stora mängder fett. Eklunds matreform mottogs till en början positivt av feminister på vänsterkanten, eftersom centralproducerad mat skulle minska kvinnornas obetalda arbete i hemmet.

Visst kan man gå ut och äta om man är less på den centralproducerade maten. Det gäller dock att man har turen att bo någorlunda nära en restaurang. GMO-fritt kan man dock glömma, den som serverar annat än Monsantos certifierade råvaror får illa kvickt serveringstillståndet indraget av hälso- och miljökontoret. Sedan får man planera så att man inte behöver gå på toaletten under restaurangbesöket, det är nämligen strängt förbjudet av hygienskäl för restauranger att ha kundtoaletter.

Anders Eklund har ett generöst bidragssystem så länge man rättar sig i ledet. Men för den som försöker lämna bidragsförsörjningen väntar stora problem. Har man varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid måste man genomgå mängder av utredningar och byråkrati. Att jobba kortare än heltid är olagligt efter Eklunds arbetslivsreform, vilket gör tröskeln för före detta sjukskrivna än högre. Om man väl lyckats få en fot på arbetsmarknaden gäller det att man inte råkar ut för att myndigheterna bedömer att man kunnat jobba under tiden man haft bidrag. Då blir man nämligen tvungen att betala tillbaka allt man fått i bidrag.

Vi får helt enkelt hoppas att inte Anders Eklund eller någon annan med motsvarande kontrollbehov får makten i Sverige...

torsdag, november 06, 2008

Grattis Obama!

Jag glädjer mig åt att Obama vann. Segern visar på att USA är en mogen demokrati där hudfärg inte hindrar kompetenta individer att få makten. Faktum är att ytterst få andra länder har fått en demokratiskt vald president med annan etnicitet än majoritetens. Obamas seger beror inte på tur, tillfälligheter eller politisk korrekthet, det handlar om en mångårig samhällsförbättring, där individens vilja och kompetens tillåts stå över kollektiv som t ex ras, kön och klass.

Obamas seger är en upprättelse för afroamerikanerna, men också för alla med en blandad etnicitet. Många totalitära ideologier förnekar faktiskt personer med blandad etnicitet att ens existera! Kommunisterna i Sovjet förbjöd blandäktenskap, vilket bland annat Nationaldemokraterna vill göra i Sverige. Hedersfixerade familjer drar sig inte för att mörda sina egna döttrar om dom umgås med män av annan etnicitet. Obamas seger är en viktig markering mot kommunister, nationaldemokrater, hedersfixerade män och andra som inte tillåter individer med blandad etnicitet att existera.

Politiskt sett står Obama i mitten på höger/vänster-axeln, och på den sociala axeln är han relativt progressiv. Folk som tror att han vill genomföra nån slags vänstervridning kan andas ut – någon risk att han vill ha det enorma skattetryck som t ex Danmark och Sverige har finns inte.

Men John McCain förtjänar också beröm. Han har förnyat partiet i en mer genuint neokonservativ inriktning. Han var för truppförstärkningar i Irak när partiet tyckte att det var bra som det var. Han ville vända budgetunderskottet och bygga ut kärnkraften. Både Obamas och McCains kampanjer var dessutom ovanligt rena.

Med andra ord vann inte Obama för att McCain var dålig, utan på egen styrka.

lördag, oktober 11, 2008

Finanskrisen - finns det hopp?

Är finanskrisen kapitalismens död? När och hur kommer vändningen? Vad är orsaken till krisen? Frågorna är många, och svaren är i vissa fall osäkra.

Under IT-krashen föll stockholmsbörsen med ca 70 procent, och trots det överlevde kapitalismen som system. Det kommer alltid att finnas företag som lyckas hantera krisen, tack vare att man tänker på ett annat sätt än dom som tappat mest. Fri kapitalism är precis som orörd natur ett oerhört pluralistiskt system, som har utrymme för dom avvikande element som har rätt förutsättningar för att klara en katastrof. Precis som vissa däggdjursarter överlevde jätteasteroiden som slog ner för 65 miljoner år sedan kan ett företag som specialiserar sig på förnyelsebar energi mycket väl klara peak oil.

Men det finns ett annat, skrämmande scenario. Vid börskraschen 1929 tappade folket tron på den fria marknaden, och totalitära system som kommunism och nationalsocialism fick fotfäste. Hitler kopplade i sin propaganda ihop kapitalism med bl a den hyperinflation som slagit Tyskland i spillror, och skyllde kapitalismen på judarna. Resultatet blev ett av världshistoriens värsta folkmord. Systemet såg individerna som kortlivade och utbytbara byggstenar i det tusenåriga riket, och förnekade deras individuella värde. Hela riket sågs som en sorts organism, där folk som hade fel tankar eller gener kunde elimineras för rikets bästa. Samma idéer om individens underordnade position gentemot kollektivet fanns också i kommunistiska länder. Resultatet var i många fall precis lika vedervärdiga som i nazidiktaturen.

Det sägs ibland i debatten att uppmärksammandet om diktaturernas brott mot mänskligheten är uttjatat. Tvärtom är det viktigt för hela mänsklighetens överlevnad att vi inte glömmer. I synnerhet i dessa kristider.

Krisen har flera orsaker. En viktig anledning är ett dekret i USA om att banker måste bevilja bostadslån till personer med låg kreditvärdighet. Syftet var gott från början, men överbelåning kommer alltid förr eller senare att slå tillbaka. Att banker sålt vidare lånen i snygg förpackning har fördröjt kollapsen och gjort den svårare att förutsäga, med kännbart resultat. En annan anledning är att många investerare förväntat sig att staten kommer att gå in vid en kraftig nedgång. Privatisering av vinsterna och socialisering av förlusterna .

Vi vet inte när vändningen kommer, bara att det kommer. Det kan ta flera år innan börsvärdet når förra sommarens nivå. Rent intuitivt borde vändningen kunna förutsägas matematiskt genom att andraderivatan är positiv medan förstaderivatan fortfarande är negativ. Själva vändningen kan då upplevas som en tids stiltje. Uppgången är i början långsam för att sedan ta fart. Med vid exempelvis IT-krashen var botten turbulent, och uppsvinget gick relativt fort. Efter vändningen följde flera år av uppgång. Möjligheten är god att tjäna pengar om man investerar vid bottenturbulensen eller i början av uppsvinget. Även om man råkar investera vid en spik i turbulensperioden blir avkastningen god på sikt. Men den som investerat sommaren 2007 kommer att få vänta flera år innan man kan räkna med att börsvärdet är återställt. Vill man pricka in botten är intuition och förmåga att avläsa förändringar i framtidsoptimismen lika viktigt som informationsinsamling och matematisk analys.
Vad ska man då investera i? Dom två mest sannolika scenarierna för de närmsta veckorna är fortsatt nergång eller bottenturbulens. Om man inte är lagt åt gamblerhållet rekommenderar jag räntefonder. På längre sikt är förnyelsebar teknik intressant. Ökat klimatmedvetande, peak oil och en amerikansk önskan att slippa vara beroende av Putin, Chavez, Ahmadinejad och Abdullah bin Abdul Aziz kommer att öka efterfrågan på kärnkraft, vindkraft, solkraft, geotermisk energi och annan förnyelsebar teknik. Aktierna kommer troligen att vara billiga ett bra tag framöver.

Bör man sälja aktier nu? Att sälja aktier och aktiefonder efter dessa kraftiga nedgångar är att säkra förlusten. Att sälja i syfte att återinvestera senare i händelse av fortsatt nedgång är nästan lika riskabelt som att nyinvestera i aktier idag.

onsdag, oktober 08, 2008

Joliedieten populär i Rödeby

Den 17-åriga terrorist som ledde mobbningen mot familjen i Rödeby har testat Joliedieten. För ett år sedan fick han känna på konsekvenserna av sitt handlande. Nu har han gått ner 15 kg på ett år, vilket är lika mycket som Angelina Jolie lyckades med härom året (59 => 44). Hur dieten går till och om den kommer att få bättre spridning i Rödeby än i Hollywood är fn osäkert. Det ideala vore om spridningen kunde begränsas till gängen i Rödeby, och att det inte är ett virus som kan användas som biologiskt stridsmedel.

torsdag, oktober 02, 2008

Swedbank överlevde ekonomiskt attentat

Det talas om ekonomiska lönnmördare. Sedan finns det också ekonomiska lustmördare. Aftonbladet påstod igår att Swedbanks kunder inte omfattas av insättningsgarantin som normalt skyddar alla konton upp till 250000 kronor. En bankrusning skulle ha omfattande konsekvenser på hela ekonomin, i synnerhet i dagens känsliga läge då det står och väger mellan en vändning på krisen och en depression.

Aftonbladet gav härom året sitt litteraturpris till Sara Stridsberg som är med i Society for Cutting Up Men (SCUM), en organisation som hyllar politiskt motiverade lustmord. Tidningen publicerade en omfattande hatkampanj från EAP mot Olof Palme åren innan palmemordet. Även om attentatsförsöket mot Swedbank berodde på grov oaktsamhet är det en skandal i samma klass som Sara Stridsberg och EAP.

Tack och lov har Swedbank överlevt attentatsförsöket, och Swedbank A-aktien har i skrivande stund stigit med 6.06 procent idag.

måndag, september 29, 2008

Jag tar avstånd från Monsanto

Jag är för frihandel och avregleringar. Jag anser att GMO är en fascinerande teknik som på sikt har flera intressanta användningsområden. Men jag avskyr vetenskaplig ohederlighet, korporativism, entrism, maffiametoder, miljöförstöring och smittspridning. Därför tar jag bestämt avstånd från Monsanto och deras metoder.

Vetenskaplig ohederlighet

Kapitalismen är ett utmärkt system, men har en viktig svaghet – ingen inbyggd funktion för att hantera externa kostnader. Därför är jag av åsikten att kapitalismen helst bör kombineras med ett system där nersmutsaren betalar. För att kunna beräkna dom faktiska externa kostnaderna är det viktigt med objektiv forskning. Vetenskaplig ohederlighet är kunskapsfientligt och hotar fundamentet för ett ekologiskt hållbart kapitalistiskt system.

Smittspridning

Det finns en internationell standard för klassificering av den potentiella farligheten för olika virus, bakterier och parasiter. Ofarliga organismer är nivå 0, medan den högsta nivån – 4 – är avsett för dom som kräver högst säkerhet, som t ex ebola. Vilken säkerhetsnivå ligger då mul- och klövsjukan på, som är harmlös för människor, men som liksom gmo-smitta kan orsaka omfattande skada på jordbruket? Är det nivå 2 (ex influensa, salmonella, e.coli) eller är det nivå 3 (sars, gula febern, pest, aids)?

Nej, det kräver faktiskt säkerhetsnivå 4, dvs samma som ebolavirus! Jag förespråkar en artneutral biosäkerhetslagstiftning. För en bonde som drabbas av minskad produktion är det skit samma om skadan uppkommit pga mul- och klövsjuka eller av korspollinering.

Korporativism och entrism.

Principen i ett kapitalistiskt system är att staten och ekonomin är åtskiljda. I korporativism är däremot staten och ekonomin fast sammanknutna. Dom företag som har närmast knutning till staten kan driva igenom lagar som gynnar dom, ofta på bekostnad av andra näringsidkare. För att få till sin ställning har Monsanto sysslat med entrism, dvs infiltration av myndigheter som ex FDA i syfte att öka sitt inflytande. Andra ord för korporativism är fascism och synarkism.

Kan man skylla på kapitalismen?

Visserligen utnyttjade Monsanto dom snabba avregleringarna under Reagan-tiden för sin entristiska offensiv. Men både fascismen och kommunismen hade också sina ”Monsanto”, och dom var värre, mycket värre. Det tyska kemiföretaget Degesch tog fram medlet Zyklon-B, som nazidiktaturen använda för att mörda miljoner. Sovjetunionens avdelning för utveckling av biologiska vapen, Biopreparat, försökte utveckla en hybrid av marburg och smittkoppor. Detta chimeravirus skulle vara lika smittsamt som smittkoppor, men i stället för en dödlighet på 30 % skulle den vara näst intill 100 procent.

Skurkar kommer alltid att finnas oavsett system. Men i stället för att skylla på det system som skurkarna exploaterar bör vi förbättra systemet så att även dom stora skurkarna kan lagföras. Vi lever ju trots allt i en demokrati, och inte i en diabolisk diktatur som samarbetar med skurkar för att utföra folkmord.

söndag, september 28, 2008

Bravo Gunilla Carlsson!

Den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson har en mycket lovande syn på hur man bör bedriva en effektiv biståndspolitik. Syftet med bistånd är som bekant att förbättra tillvaron och tryggheten för de fattigaste, och det är inte så enkelt som att bara öka transfereringarna. Hon tar upp självklarheter som att mödradödligheten i en sexistisk diktatur inte kommer att minska för fem öre så länge man bara pumpar in pengar i regimen och struntar i kvinnorörelsen.

Dessutom förespråkar hon stöd till dissidenter i diktaturer som bl a Burma, Zimbabwe, Vitryssland, Iran och Kuba. Självklart behöver dessa modiga frihetskämpar stöd när de annars blir mobbade, fängslade och mördade av diktaturen och dess hjärntvättade sympatisörer.

Demokrati är det enda människovärdiga styrelseskicket, och marknadsekonomi är det som ekonomiska system som släpper människans kreativitet fri och bidrar till ekonomisk utvecklig för såväl fattig som rik. Så himla skönt med en biståndsminister som inser att solidaritet med de fattiga är så mycket mer än en simpel pengafråga. Jag hoppas verkligen att den här linjen även förankras i sossarna på sikt, då det vore mycket tråkigt om vi tvingas gå tillbaka till den gamla linjen i händelse av en valförlust.

Från det ena till det andra. I kväll 22:00 är det en dokumentär om Monsanto på svt2. Företaget är hett omdebatterat, många jordbrukare ser dom som skurkar medan en del anser att företagets GM-grödor kan förbättra matsituationen i världen. Är GMO bra eller anus? Som kuriosa föreslår Firefox rättstavningsfunktion ordet "monster" för Monsanto :)

tisdag, september 23, 2008

Tjänar verkligen misogyna män mer?

Enligt en studie tjänar män med en primitiv kvinnosyn mer än andra män. Män som tycker att kvinnans naturliga plats är spisen ska enligt studien tjäna 8500 dollar mer per år än dom som inte tycker så.

Troligen är en del av förklaringen att en del män som tycker att kvinnan ska stå vid spisen helt enkelt prioriterar jobbet framför familjen, vilket ger fler arbetade timmar. Men skillnaden är onekligen stor, och det är givetvis tråkigt om genuint misogyna män premieras. För jag har svårt att tänka mig att sexister skulle prestera bättre än andra.

Studien bör inte avvisas som feministisk propaganda, utan kan vara ekonomiskt intressant för arbetsgivare. Betalar jag mina anställda efter vad dom verkligen presterar, eller slösar jag pengar på medelmåttiga bromsklossar?

tisdag, september 09, 2008

Dags att kriminalisera spam?

Bör spam vara kriminellt eller är det lika legitimt som vilken reklam som helst? Hur kan man förhålla sig till spam som liberal?

När det gäller vanlig legitim reklam har annonsören och mediets (hus, tv-kanal, webbplats, tidning etc) ägare upprättat ett kontrakt som båda parter är med på. Här respekteras äganderätten.

Men när det gäller spam har aldrig mediets ägare – du och din e-postleverantör – gått med på något avtal att ta emot 200 skräpmeddelande om dagen. Spammare utnyttjar därmed olovligen din och din e-postleverantörs egendom, vilket kränker äganderätten.

För det andra är produkterna som marknadsförs i spam rent bedrägeri. Det bör vara precis lika olagligt som om ett postorderföretag skulle skicka förpackade tegelstenar till kunder som betalt för dyr elektronik. Det finns inget i liberalismen som legitimerar bedrägeri. Tvärtom, det är lika kriminellt som initiering av våld.

För det tredje tar flodvågen av spam stora anspråk i form av bandbredd och datorkraft. Det händer att servrar inte orkar med. Då är det frågan om sabotage mot infrastruktur. Om ex al-Qaeda regelbundet orsakat samma skada på den digitala infrastrukturen med hjälp av EMP-bomber hade det räknats som terrorism.

För det fjärde kostar hanteringen av spam företagen stora pengar i uteblivet arbete. Stöld helt enkelt.

För det femte är ”produkterna” som marknadsförs ofta skadliga. T ex program som innehåller rootkits, riskabla gör-det-själv-aborter, läkemedel med de risker det innebär att använda utan en läkares rekommendation. Och viagran som dom säljer kan mycket väl innehålla t ex arsenik. Framkallande av fara för annan har jag för mig att sånt kallas.

För mig är skillnaden glasklar. Vanlig reklam är ett bra sätt för företag att nå ut med sina produkter och kan göra en del produkter billigare för konsumenterna. I värsta fall är reklam irriterande.

Spam bör däremot vara kriminellt. I vilket annat sammanhang är det okej att kränka äganderätten, bedra, sabotera infrastruktur, stjäla och framkalla fara för annan?

Om myndigheterna låter dessa kriminella ligor härja fritt är det kanske ett ”medborgargarde” som vi behöver.

tisdag, september 02, 2008

Snart kan du få betala för att svara

EU-kommissionären Viviane Reding vill påtvinga telekombolagen att sänka termineringsavgifterna* kraftigt. För att finansiera det blir telekombolagen tvugna att ta betalt av den som tar emot samtalet. Så snart kommer vi att få betala för att bli uppringda av telefonförsäljare, fyllon och borderlinestörda ex.

Att tvinga en hel branch att ändra sin affärsmodell luktar Sovjet lång väg. Telekommarknaden funkar bra som den är, utan buffliga regleringar.

Det populistiska förslaget marknadsförs som en "amerikansk modell", vilket är vilseledande då USA förknippas med en hyffsat avreglerad ekonomi. Jämför hellre med sönderreglerade ekonomier som Kuba och Burma.

* Termineringsavgifter är det som kostar lite extra när man ringer till en annan operatör. Dessa avgifter utgör ca 20 procent av telekombolagens intäkter.

lördag, augusti 30, 2008

Får man säga manipulativ idag?

Det verkar vara inne hos en del intressegrupper för psykiskt sjuka att byta namn på saker och ting. Ibland vill man t o m ta bort en benämning, utan att ens vilja ersätta det med något annat ord. Det som förut hette efterbliven blev förståndshandikappad som blev utvecklingsstörd som nu heter något i stil med funktionsnedsatt, vilket i sin tur är förvillande likt paraplybegreppet funktionshindrad (tidigare handikappad). Hänger ni med? Dessutom vill en del slopa begreppet ”manipulativ”, kanske för att det kan ses som ”kränkande”.

Alla kan drabbas av en manipulativ partner eller kollega. Precis som nästan vem som helst kan drabbas av att någon annan kör rattfull. För att skydda sig måste man kunna diskutera risken, och det förutsätter i båda fallen att man kan sätta ord på det, som vem som helst kan förstå. Det är inte kränkande att kalla saker vid dess rätta namn, men det kan göra förbannat ont för den som drabbas av just manipulationer eller rattfylleri.

Att byta den allmänna benämningen på något är enligt mig bara motiverat om det ökar sanningshalten eller speglar allmänhetens språkbruk. Att sluta säga ”växthuseffekt” när man syftar på ”global uppvärmning” är exempelvis motiverat.

tisdag, augusti 26, 2008

Jag stödjer Barnsjukhuset Martina AB

Vad är egentligen viktigast, att så många som möjligt får den vård dom behöver eller att exakt 100% av all vård finansieras just offentligt?

Jag har inget emot skattefinansierad vård, men heller inget emot privatfinansierad vård. Det viktiga är att vården är någorlunda heltäckande. Ingen drabbas av att någon betalar sin vård privat, tvärtom så avlastas den skattefinansierade vården.

En bra mix mellan offentlig och privat finansiering är enligt mig det bästa. Därför önskar jag Barnsjukhuset Martina lycka till och hoppas på fler entreprenörer i samma anda.

måndag, augusti 25, 2008

82% för kärnkraft

I skrivande stund är 82 procent av Svenska Dagbladets läsare för utbyggnad av kärnkraften. Härligt att folket blivit mer miljövänliga och rationella.

lördag, augusti 23, 2008

Könsbyten och bröstförstoringar

Könsbyten och bröstförstoringar är två typer av ingrepp som brukar uppröra.

Ingen har någonsin tvingats till ett könsbyte eller bröstförstoring mot sin vilja. Däremot har många förvägrats t ex könsbyte trots att det varit möjligt både ekonomiskt och tekniskt. Vidare ses könsbytare som något sjukt och perverst, och de som förstorat brösten ses som korkade plastmonster, som icke-människor. Vad det handlar om är ren moralism som fördömer andras fria val, som i det senare fallet ibland maskeras som feminism.

Varje bröstförstoring ger läkarkåren erfarenhet om hur kroppen hanterar främmande ämnen på längre sikt, vilket är värdefullt för organtransplantation och proteser. Könsbyten ger unik erfarenhet om hur kroppen kan hantera en avancerad metamorfos.

Varje ingrepp innebär dock en risk för komplikationer som är skild rån noll, i synnerhet i teknikens barndom. Vi bör betrakta de modiga individer som trots det valt att byta kön eller förstora brösten som hjältar. Eftersom dessa ingrepp dessutom oftast betalas privat konkurrerar man heller inte om offentliga vårdresurser.

måndag, augusti 18, 2008

Moralpanik i SOK

Sverige har gjort bort sig i OS. Och det handlar inte om dåliga resultat, utan om höjdarna på SOK. Stefan Nystrand och tre andra OS-simmare hade slutfört sitt tävlingsuppdrag och drack en bärs när dom kollade på finalen i tennis. Ingen stördes förutom SOK-höjdarnas grandiosa egon. Svenskarna blev utskickade för att dom råkade ha på sig sina olympiakläder.

I utländska tidningar hamnar SOKs moralpanik i humorspalterna. SOK tror att lite öl solkar Sveriges anseende, men det gör däremot deras överreaktion. Det enda land som sympatiserar med SOK är Iran – resten tycker att det är löjligt.

Vissa svenskar verkar ha en trasslig relation från barndomen till pappa staten. Att staten alltid vet bäst. Dessutom har dom en svartvit verklighetsuppfattning om alkohol, att lite öl är samma sak som att ligga i parken och spy. För dom finns inte ett glas vin till maten – antingen är man snustorr nykterist eller så super man halvt ihjäl sig. Dock finns det hopp - över 70 % av Expressens läsare anser att SOK överreagerade.

fredag, augusti 08, 2008

Fler barn med sömnproblem får hjälp

En glädjande nyhet är att antalet barn med sömnproblem som får medicinsk hjälp med 200 procent de senaste fem åren. I Uppsala har hjälpen ökat hela 17 gånger på sju år. Tack vare att moralismen mot insomningsmedel inom vården minskat kan fler barn få ett drägligt liv.

Den senaste veckan har nakenchocksmedia försökt framställa det som så hemskt att barn får sömnmedel. Man vädjar till någon slags moralism som vill förvägra vissa patientgrupper adekvat behandling. Läkemedelsmoralismen verkar rikta sig främst mot relativt nya medicinska innovationer, och har sina rötter i rashygien och forskningsfientlighet.

Några av effekterna av sömnbrist är muskelvärk, depression, färgblindhet, koncentrationssvårigheter, försvagat immunförsvar, mörka cirklar under ögonen, huvudvärk, illamående, svimningar, yrsel, halsont, blekhet, nystagmus och delirium.

måndag, augusti 04, 2008

Sydkoreas noobs vill cencurera internet

Några studenter som ville skoja lite spred ett rykte om att kött från USA har galna ko-sjukan. Frihandelsfientliga fick vatten på sin kvarn och spred det vidare. Till slut protesterade massor av lättlurade mot att Sydkorea ska börja importera kött från USA.

Om Sydkorea varit smarta hade dom bara kunnat slänga upp en webbplats som debunkade myterna. Men i stället vill dom nu censurera internet, och kunna blockera godtyckliga webbplatser. Dessutom vill dom att man ska tvingas skylta med sitt namn i bloggar och forum - en våt dröm för stalkern.

Så kan det gå när man har fel folk på fel position. Informationsministeriet bör bestå av kreativa utvecklare, inte bakåtsträvande noobs. Vilken linuxfrälst 17-åring som helst skulle lätt kunna sopa mattan med hela Sydkoreas informationsministerium.

söndag, augusti 03, 2008

Nationaldemokraterna för orwellsk diktatur?

I verkligheten såväl som i George Orwells ytterst skrämande framtidsskildring 1984 brukar politiska tyranner förvränga ordens betydelse för att legitimera sina planer. Kommunistiska diktaturer brukade kalla sig för ”demokratiska folkrepubliker”, och den nationalsocialistiska ideologin är snarare korporativistisk än socialistisk när det gäller ekonomin.

Nationaldemokraterna väljer att kalla sin ideologi för ”etnopluralism”. Etno betyder folk och pluralism betyder mångfald, så ordet borde innebära ett fritt samhälle där olika folk kan leva sida vid sida. Enligt Nationaldemokraternas sanningsministerium innebär det i stället att folkgrupperna ska leva åtskilda, och ”pluralism” verkar syfta på numerären av samhällen med ”rena” folkgrupper. En sådan grov förvridning av ordens betydelse ger i alla fall mig 1984-vibbar.

Om man kritiserar Nationaldemokraternas ideologi och använder begreppet etnopluralism är det stor risk att man förvirrar dom som inte känner till deras orwellska tolkning av ordet. Att använda ordet nationalism är inte heller oproblematisk, då man förlorar distinktionen mellan harmlös stolthet för det egna landet och det extrema kontrollsamhälle som ND förespråkar. Jag kan inte komma på en enda demokrati där staten får bestämma att jag inte få umgås med en viss person för att hen har ”fel” etnicitet.

Sk etnopluralism har förekommit i länder som Jugoslavien under Tito och Irak under Saddam Hussein. Två exempel idag är Nordkorea och Burma. Dessa länder har haft olika politiska ideologier, men har det gemensamma att folkets påtvingats segregering från diktaturen. Som vi vet har diktaturernas fall i dom två förstnämnda exemplena återföljts av våldsamma strider mellan dom folkgrupper som under decennier tvingasts leva åtskilda. Dessa strider skulle vi sluppit om individerna varit fria att få umgås med folk av andra etniciteter. Jag finner det mycket troligt att Tito och Saddam hade det i åtanken, för att det skulle ”kosta mer” att befria folket från diktaturen.

onsdag, juli 30, 2008

Framtidens vård är inget att ora sig över

Allt som oftast kommer dessa rapporter om hur dyrt det kommer att bli med vården i framtiden med alla äldre. Att vi blir äldre är naturligtvis inget konstigt, tack vare bättre tillgång till mat och bättre vård lever vi idag mycket längre än för 100 år sedan. Längre livslängd bör även medföra att den arbetsföra livstiden ökar, rent logiskt borde den hålla sig runt x procent av medellivslängden.

Även om medellivslängden skulle öka till låt säga 150 år skulle vårdbehovet vara ganska konstant, om man kan räkna med att vårdbehoven och arbetsförmågan vid x% av livslängden är konstant. Dessutom går den tekniska utvecklingen framåt. Räkna med att vi kommer att få mer vård per krona år 2050 än idag.

Tänk dig att du får i uppdrag att raytraca en animering, utföra en simulering av klimatförändringarna eller någon annan ytterst processorkrävande uppgift. Åk tio år tillbaka i tiden och försök utföra samma uppgift. Då hade min pc en Intel Pentium MMX processor på 233 Mhz. I inköp kostade den faktiskt mer än vad min årsgamla pc med Core2duo med 2400 Mhz per kärna kostade. Det hade blivit oerhört dyrt både i inköp och i elförbrukning att införskaffa den datorkraft då som motsvarar en modern dator.

Dessutom gör tillväxten oss rikare. Inte alla samtidigt och inte lika mycket, men det blir iaf hela tiden fler och fler som är rika. En del tror att framtidens rika kommer att kräva dyrare offentlig vård. Med fler rika kommer dock fler att kunna betala sin egen vård, antingen direkt eller via privata försäkringar. Från vänsterkanten brukar man oja sig över att dom rika ”köper sig en gräddfil”, men det dom gör genom att betala privat är att avlasta dom offentliga kostnaderna. Låg- och medelinkomsttagare kommer därmed att ha en större andel av vårdkakan.

Ännu en faktor som talar emot pessimisterna är invandringen. Under överskådlig tid räknar vi med att det kommer att finnas en god efterfrågan hos utlänningar att vilja bosätta sig och arbeta i Sverige.

Så allt talar för att vi även i framtiden inte bara kommer att ha råd med vård åt alla som behöver, utan även kommer att kunna bibehålla en hög kvalitet och samtidigt sänka skatterna. Visst kan en vänsterregering blockera ”gräddfilerna”, och Sverigedemokraterna skulle försöka driva igenom ökad protektionism om dom fick makten. Det skulle vara ett hårt slag mot tillväxten, men vi skulle ändå klara oss pga dom andra kostnadsdämpande faktorerna.

onsdag, juni 25, 2008

Pedofilen Mugabe

Tänk dig en pedofil som mördar ett barn på det dagis han jobbar på. Oavsett politisk hemvist skulle i princip alla kräva ett hårt straff, och definitivt inte acceptera att han jobbade kvar. Tänk dig vidare att han mördar ett dussin, och att han utsätter flera barngrupper för avsiktlig undernäring. Han utser en grupp barn som sina underhuggare, och låter dom hänsynslöst mobba andra barn. Föräldrar och myndigheter som ifrågasätter hans metoder anklagas för att gå konkurrenternas ärenden. Nu skulle troligen även många hardcore-motståndare till dödsstraff kunna tänka sig att personligen förgifta svinet med arsenik, så att han fick plågas ihjäl.

Men om vi ökar pedofilens ondska ytterligare några storleksordningar händer plötsligt något. Nu sitter han som diktator i Zimbabwe och utsätter sitt folk för fruktansvärda grymheter. Men nu skyddas han av den heliga folkrätten. Trots att hans vansinniga ekonomiska politik försatt ett tidigare relativt rikt land i extrem fattigdom och att han bedriver folkmord får han sitta kvar. Motståndare i det sk valet fängslas och torteras.

Jag förespråkar ett militärt ingripande från omvärlden. Det bästa vore naturligtvis om någon agent kunde preparera hans mat med arsenik, men även vid en regelrätt invasion skulle några tusen döda och skadade i strider väga lätt mot dom miljoner som kommer att dö om han får sitta kvar.

fredag, juni 20, 2008

FRA och hur vi undviker liknande tragedier i framtiden

Efter att FRA-lagen röstats igenom har vi lärt oss den hårda vägen hur allvarliga svagheterna är i vårt personvalssystem. Vi bör dock lära oss av misstaget och åtgärda bristerna omedelbart. Dom främsta problemen är dels den höga tröskeln på åtta procent av Partiets röster och dels att man inte får välja att skriva dit politiker som råkar befinna sig i ”fel” region.

Säg att jag vill rösta på folkpartisten Camilla Lindberg som röstade mot FRA, men att jag råkar bo i en region där hon inte står med på listan.

Det enda självklara är nu att vi slopar 8%-spärren (eventuellt sänker den till låt säga 0.3%) och tillåter att man kryssar in politiker utanför den lokala listan.

Total enighet under ett parti eller en junta hör hemma i länder som Folkrepubliken Burma och har inget i en modern demokrati att göra.

lördag, juni 14, 2008

FRA – för juntans vänner

Den 17 juni röstar riksdagen om Försvarets Radioanstalt, FRA, ska ha rätt att övervaka befolkningens internettrafik. Så som det ser ut nu kommer det att bli en blockfråga, och det vi får hoppas på är att fyra politiker på den borgerliga sidan har civilkurage nog att rösta mot partiet.

Övervakning har dock inget med högervänster-axeln att göra, utan är avhängigt den andra politiska axeln – frihetlig kontra auktoritär. Nationaldemokraterna är ett exempel på ett parti som har en auktoritär ideologi. Folkrepubliken Burma och Nordkorea är internationella exempel på auktoritär vänster. Pinochet är ett klassiskt exempel på auktoritär höger. Vill verkligen de borgerliga partierna – där bland annat Centern och Folkpartiet säger sig värdesätta den personliga integriteten – sälla sig till det auktoritära fältet?

Visst, det påstås att övervakningsinformationen från FRA inte kommer att missbrukas. Även om det hypotetiskt skulle stämma för nuvarande regering så kan vi inte veta vad nästa regering kommer att använda informationen till. Regeringens komposition kommer att ändras, valet 2010 kan förloras. Och du vill inte veta vad ett parti som Nationaldemokraterna skulle kunna göra med informationen om dom kom i regeringsställning…

Jag är inte ett dugg förvånad om vänsterextremister som hyllar Castro och juntan i Burma röstar ja, inte heller högerextremister som gillar Pinochet och vill förbjuda fackföreningar. Men alla som förespråkar frihet – oavsett om dom är höger eller vänster, bör rösta nej.

fredag, juni 13, 2008

Blir vi dummare?

Enligt flera rapporter är vår genomsnittliga intelligens på väg ner. Efter att ha ökat med ca 15 poäng från 1950 till 2000 har den nu minskat med några poäng.

Märk väl att det gäller genomsnittet, det är inte så att vi tappat x procent rakt av.

Först några vanliga förklaringar som jag är skeptisk till:

Miljögifter. Koncentrationen av miljögifter i västvärlden är idag lägre än under industrialismens ungdom. Modern teknik och utsläppsregleringar har minskat utsläppen av en rad hälsoskadliga ämnen.

Politisk korrekthet. Möjligheten för självständigt tänkande individer att sprida sina analyser har aldrig varit bättre än idag.

Mobilstrålning, chemtrails, NWO och liknande paranoida idéer.

Några mer troliga förklaringar, vissa är dock bara applicerbara på begränsade områden:

Social missanpassning till informationssamhället. Det sägs att man idag får mer information på en dag än vad man under medeltiden fick under sin livstid. För så lite som 20 år sedan fanns bara den musik som låg på topplistan. För nyheter var man hänvisad till statstelevisionen…
Med andra ord är det orealistiskt att ha koll på ”allt”, oavsett hur mainstream det är. Om man fokuserar på det man tycker att är intressant och har nytta av är informationssamhället en guldgruva. Men om man har en fossil inställning om att ”jag ska ha koll på allt som alla andra har koll på för att vara med” så blir man fort lost.

Flumskolan. Vetgirighet i unga år är grunden till en högpresterande hjärna. Att motverka barns naturliga vetgirighet är att ödelägga deras framtida utveckling och kan moraliskt sett jämföras med pedofili.

Dikterade känslor. TV-program som t ex Vänner där producenterna bestämmer när man får skratta.

”Okunnighet är styrka”. Den kunskapsfientliga syn som finns i vissa sociala miljöer. En trolig förklaring till att pojkar har sämre medelbetyg i skolan än flickor.

Ökat sockerintag. För mycket socker kan försämra inlärningskapaciteten

Det mesta är med andra ord sådant som Du som individ kan välja. Du kan välja bort kunskapsfientliga sociala miljöer, du kan byta kanal vid pålagda skratt och du kan låta vetgirigheten flöda. Kanske lite knepigt i vissa sammanhang, men det är ingenting mot de problem som totalitarism och miljöförstöring medför för individen.

tisdag, maj 06, 2008

Passa på att mörda, mer än 90 % rabatt!

Lustmördare, se hit! Nu sänker vi straffet på mord, så att Du kan njuta. Vi erbjuder 90 % rabatt från ordinarie straff. Gäller endast så länge som det finns folk kvar. Svensk rättvisa i samarbete med Anders Eklund och Bonniers. http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_1215837.svd

Burmas folkarmé har fått hjälp. För att göra sig förtjänt av begreppet folkarmé måste man som bekant massakrera sitt eget folk, men Than Shwe har legat lite efter Mugabe och Kim Jong-Il i dödandet. Därför är cyklonen Nargis ett välkommet tillskott. Med i skrivande stund 23 000 döda hoppas man ta sig förbi Castro i alla fall.

onsdag, april 30, 2008

20% tycker att våldtagen får skylla sig själv

Enligt en rapport från Amnesty tycker drygt 20 procent att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon klätt sig eller betett sig ”utmanande”. Det är så man baxnar. Dessa sexister borde flytta till Folkrepubliken Burma, Nordkorea, Iran eller något annat trevligt land där man blir utsatt för våld om man inte klär sig politiskt korrekt.

lördag, april 12, 2008

Burmas folkarmé

Under det senaste året är det följande fall av pågående democide som främst uppmärksammats: Mugabes terror mot det egna folket, Kinas övergrepp mot Tibet, kvinnoförtrycket i Iran, krig mellan religiösa grupper i Irak och så juntan i Burma. Det som skiljer just Burma från dom andra är att stödet till juntan från extremister varit obefintligt. Medan EAP stödjer Mugabes ”kamp mot britterna” och nazister och vänsterextremister unisont hyllar dom religiösa krigarna i Irak som ”tappra motståndsmän” finns det knappt någon som öppet stödjer ”Folkrepubliken Myanmars folkarmé”. Ung Vänster gjorde ett försök att relativisera juntans övergrepp genom att skylla situationen på väst, men det var i princip det enda.

Ingen skulle ens tänka tanken att bli ”kränkt” när man nämner situationen i Burma, men åtskilliga sexister har blivit ”kränkta” om man kritiserar att kvinnor blir stenade (en ohyggligt grym avrättningsmetod) i bl a Iran.

Så, vad är det som skiljer Burma från dom andra exemplen? Jag skulle säga att skillnaden var folkrörelsen. Politiker och medborgare kunde oavsett partifärg stå upp för humanismen och ingen var rädd att trampa någon på tårna. Det är så som det självklart ska vara. Humanism är inte en politisk fråga som man kan ta ställning för eller emot – det är en objektiv självklarhet.

Visst fanns det dom som trodde att engagemanget var meningslöst. Men om man tittar i backspegeln och jämför antalet som stödjer juntan i Burma med antalet som stödjer dom andra exemplen på democide så blir resultatet tydligt.

söndag, april 06, 2008

Statligt stöd till utfiskning

Utfiskning beror på att de fiskar upp för mycket fisk, och under den tiden har inte fisken hunnit föröka sig, och då tar fisken slut. Den minskade tillgången har gjort att det trots teknologiska landvinningar krävs upp till tio gånger mer energi per enhet fångad fisk. Utfiskning är med andra ord olönsamt och dyrt. Självklart hade det varit smartare att låta fisken behålla en stabil population, så att energikostnaden per enhet fisk är så låg som möjligt. Och om bestånden ändå skulle minska, så skulle naturliga marknadsmekanismer minska lönsamheten och ge samma ekologiska effekt som ett planerat fiskestopp. När populationen återhämtat sig skulle det återigen vara lönsamt att fiska.

Problemet är det statliga stödet till fisket. När man ger bidrag sätter man marknadens mekanismer ur spel, och man kan bedriva utfiskning, trots att det är oerhört olönsamt. Utfiskningen av världshaven har till stor del kunnat drivas tack vare statligt stöd. Och de som drabbas hårdast av bristen på fisk är givetvis de fattiga länderna.

Om stödet slopades skulle både vi få lägre skatter, fiskebestånden skulle förbättras, och fattiga bönder skulle på sikt kunna få bättre fångster.

fredag, april 04, 2008

Ge 25-åringen i Rödeby anställning!

En 25-årig man gjorde det som polisen och dom sociala myndigheterna var för lata för att göra – han konfronterade ligisterna och försökte sätta stopp för gängets övergrepp mot den plågade familjen. Som tack för att han agerat som en god medborgare hotas han nu av fängelse för misshandel och skadestånd för ”kränkning”.

Jag tycker att 25-åringen bör frias då det inte var han utan gänget som initierade våldet. Dessutom bör polisen ge honom anställning med en ordentlig lön då han uppenbarligen är effektiv. Hans lönepålägg kan gott finansieras med lönesänkningar för dom poliser och tjänstemän som inte gjort sitt jobb.

För övrigt har regeringen varit allt för passiva i frågan. Decennier av ett skrattretande dåligt rättssystem har gjort det möjligt för gäng att bilda stater i staten. Talesättet att ”det är aldrig ens fel att två träter” för förpassas till historiens skräphög och begreppet ”initiering av våld” bör vara en självklar del i rättsmedvetandet och rättspraktik.

torsdag, april 03, 2008

Filmrecension: Fitna

Fitna är en politisk kortfilm av den nederländske parlamentsledamoten Geert Wilders. I och med att filmen varit så omtalad och väckt mycket protester från såväl medborgare, politiker och näringsliv valde jag att ta och se den. Är det en seriös analys av islamistisk teokrati eller är det ett kollektivt skuldbeläggande av muslimer, m a o rasism?

Filmen innehåller citat ur koranen och uttalanden av imaner som är sexistiska, homofobiska, rasistiska eller uppmanar till initiering av våld mot oliktänkande. Liknande citatinsamlingar har man sett från en del bibelkritiska verk. I grunden är det bra att man inte är blyg att plocka fram dom mörka sidorna ur skrifter som trots allt många har en anknytning till. Detta givetvis under förutsättning att man inte pekar ut oskyldiga…

Riktigt osmakligt blir det när statistik över antalet muslimer i Europa framställs som ett existentiellt hot. Dessutom hoppar man direkt från korankritik till hotbilden. Med det snabba hoppet vill Wilders att man ska få uppfattningen att är att muslimer i Europa i allmänhet sympatiserar med dom grova citaten. I verkligheten är dock endast en minoritet av befolkningen oavsett religion för initierande av våld mot folk av annan tro. Och då beror det på hjärntvätt eller empatistörning än på religionen i sig.

Sedan får man se hur Wilders målar upp ett scenario om hur muslimerna tar makten över Europa och slutligen blir det koranverser igen.

För mig är det uppenbart att filmens syfte är att skapa en ”vi och dom”-känsla gentemot muslimer. Han vill att vi inte ska se dom som individer utan som ett hotande kollektiv. Och när man inte ser någon som en individ finns risken att man utsätter den personen för något som man annars inte skulle utsätta den för.

Jag väljer därmed att klassa filmen som rasistisk. Jag tycker dock inte att man ska förbjuda den. Lagen för hets mot folkgrupp – skulle dock föredra att den ändrades till ”uppmaning till democide” – bör vara stringent. Däremot förtjänar filmen en ordentlig sågning av tittarna, och jag har full förståelse om politiker protesterar och marknadens aktörer väljer bort att publicera filmen.

Jag är ingen som letar efter islamofobiska uttryck i varenda liten grej, jag tyckte att en del av Muhammedkarikatyrerna var fyndiga och jag vill bevara rätten att provocera. Men Fitna är enligt min mening rasistisk smörja. Betyg: 1/10

fredag, mars 28, 2008

Tre är så jävla slöa!

Gillar du hög prestanda? Undvik då operatören Tre. Jag skulle köpa en mobil av en kompis som hade abonnemang hos Tre. Eftersom jag har Telenor behövde mobilen låsas upp. Eftersom bindningstiden hade gått ut förutsatte vi att dom skulle kunna ordna en kod på ett kick. I synnerhet då det kostar 350 kronor. Om det varit gratis hade vi dock kunnat acceptera en väntetid på ett par veckor.

Nu har det gått över fyra veckor, och ännu har dom inte lyckats fixa det. Alltså, en kodjävel bara. Då dom lär ha alla kunder i en databas borde ett kommando likt SELECT unlock_code FROM customers WHERE number = ’070xxxxxxx’ få fram koden på några millisekunder. Jag har inte sett maken till slö prestanda. Om prestanda på upplåsning går hand i hand med prestanda på deras mobila sk bredband får man vara glad om man får samma hastighet som på ett 14.4-modem.

Det finns dock oberoende aktörer som kan låsa upp mobiler för ett par hundralappar. Går att hitta på bl a Tradera. Dom är både billigare och antagligen avsevärt snabbare än Tre på det. Så om du behöver låsa upp en Tre-mobil, gör då inte om vårt misstag, utan vänd dig till oberoende aktörer.

tisdag, mars 04, 2008

Med Alex Forrest som förebild

Minns ni ”Fatal Attraction” med Glenn Close och Michael Douglas? Om du inte har sett den så bör du helst sluta läsa nu och se filmen först, det är kanske en av de tio bästa filmerna någonsin. Den är minst lika viktig som al Gore’s ”An Inconvenient Truth”. Jag försöker dock i den mån det går att undvika allt för grova spoilers.

Filmen handlade om Alex Forrest, som är borderline och ställde till med ett helvete för en man som hon haft en tillfällig affär med. Glenn Close, som spelade Alex Forrest ska efter att hon fick rollen ha kontaktat ett par experter på psykologi för att kolla ifall Alex beteende skulle kunna hända i verkligheten. Även om filmen inte är avsedd att handla om ett verkligt fall så är svaret ett entydigt ja.

Filmen ger en mycket god inblick i hur en relation med en person med borderline kan vända upp och ner på livet, och att den trygghet som kärnfamilj och jobb ger inte räcker på långa vägar. Som andra whistleblowers har filmen – i likhet med al Gore’s ”An Inconvenient Truth” - kritiserats av olika politiska motiv.

En del kritiserar att alla huvudpersoner i filmen har kärnfamiljen som gemensamt mål. Själv tycker jag att den ger en bra balanserad bild av kärnfamiljen – den ger i en del fall trygghet men är inte något universalvaccin mot alla tänkbara problem.

En intressant sak med Alex Forrest är hennes syn på rätt och fel. Michael Douglas snedsteg i form av en affär med henne rättfärdigar i princip obegränsat med förföljelse och trakasserier. Lite liknande är det med hur media förstorar upp bagateller om någon politiker pröjsat någon barnflicka svart, byggt utan bygglov eller gått mot röd gubbe för 25 år sen. TV 4:s politiska reporter Anders Pihlblad är Alex Forrest rakt av när han förförde och kysste Ewa Ulrica Schenström på en restaurang i syfte att sätta dit henne. Om Pihlblad har samma psykiatriska tillstånd som Alex Forrest eller bara har hennes metoder som förebild låter jag dock vara osagt.

söndag, februari 24, 2008

Spammare hi-jackade antikommunistisk sajt?

Är det sant att totalitära regimer gillar spam för att det försvårar det fria utbyte av information och tankar som ett fungerande internet möjliggör?

Idag när jag städade mina bokmärken i Firefox hittade jag en gammal sajt nikke.se. Mindes först inte vad det var för något. Går man till den idag hamnar man på en spamsajt som säljer läkemedel. En slagning i archive.org visar att det är en ideellt driven informationsportal om kommunismens brott mot mänskligheten. Länkar från 2005 och äldre funkar.

måndag, februari 18, 2008

Skål för ett fritt Kosova!

Jag stödjer ett fritt Kosova! Förhoppningsvis kommer andra folk att kunna känna hopp om befrielse, däribland assyrier/syrianer, kurder, tibetaner och tjetjenier.
Kosova är mångkulturellt, och det används bland en del pessimister som argument mot friheten. Det finns dock ingen naturlag som säger att mångkulturella samhällen inte fungerar. Det är social polarisering som får samhällen att gå under, och så länge man motverkar det har Kosovas folk framtiden för sig.

onsdag, februari 13, 2008

Vi måste bli energisäkra

Energifrågan är en av de viktigaste frågorna under de närmsta decennierna. Global uppvärmning, oljeproduktionstopp och flera internationella konflikter har direkt med energifrågan att göra. En stabil energiförsörjning är viktig för tillväxt och samhällsfunktioner. Det hjälper inte att ha en suverän sjukvård om det inte finns bränsle att driva den.

Oljan kommer att nå sin produktionstopp inom tio år. Efter det kommer det visserligen fortfarande finnas olja, men produktionen kommer att minska samtidigt som efterfrågan ökar. Om vi inte lyckas bli av med oljeberoendet kommer vi att ha en gigantisk energikris.

Förutom global uppvärmning och sinande tillgångar innebär fossila bränslen att vi är beroende av Putin, Chavez, Ahmadinejad och Abdullah bin Abdul Aziz. Vi måste säkra vår framtida energiförsörjning med att storsatsa på kärnkraft och förnyelsebara bränslen. Om vi kan skapa en stor nettoproduktion av miljövänlig energi kan vi även exportera till länder som skriker efter energi efter oljeproduktionstoppen, vilket kan skapa intäkter som möjliggör stora skattesänkningar.

Utvecklingen av högteknologisk miljövänlig energi kommer att kräva kompetens av världsklass. Det får vi inte om den svenska skolan är stökig och eleverna mobbar varandra. I en trygg skola kommer framtidens Einstein, Newton och Tesla att växa fram, medan en mobbningsskola kommer att generera framtidens Hitler, Mugabe och Than Shwe.

torsdag, februari 07, 2008

Läkemedel minskar kostnaderna

Kostnaderna för sjukskrivningar har minskat från 30 till 25 miljarder. Om sjukligheten minskat med en sjättedel är det alldeles fantastiskt, inte bara för ekonomin utan också för livskvaliteten. Visst kan man spekulera om det har med alliansens politik att göra. Har alliansen på något magiskt sätt lyckats förbättra vår hälsa så pass mycket, eller har oräkneligt många känt sig tvingade att jobba trots att dom är sjuka?

Det finns en bättre förklaring. Samtidigt som sjukligheten minskat har kostnaderna för läkemedel ökat, dock väsentligt lägre än fem miljarder. Med nya effektiva mediciner har många långtidssjuka kunnat börja jobba igen. För min del får användandet av läkemedel gärna öka ännu mer. För varje miljard som investeras i läkemedel minskar kostnaderna för sjukskrivning med flera miljarder. Till det kommer en förbättrad livskvalitet som är svår att värdera i pengar.

fredag, februari 01, 2008

Dvärg eller kortväxt?

Fredrik Strage hade en krönika i DN Kultur idag om bruket av ordet dvärg. Han anser att man ska säga "småväxt" i stället, för att det är finare och mer politiskt korrekt etc.
Men hallå, kortväxt och dvärg är två olika nyanser. En man som är mellan 150 och 170 cm är kortväxt, medan en man under 150 cm är dvärg. Det är viktigare att bevara språkets nyanser än att till varje pris tillfredsställa alla möjliga grupper.

torsdag, januari 24, 2008

Etanol och grön kapitalism

Så sent som för ett par år sen sågs etanol som en potentiell fullskalig ersättare till oljan i transportsektorn. Nu vet vi dock att en massiv utbyggnad av etanolproduktionen skulle konkurrera med matproduktionen, vilket skulle höja livsmedelspriserna. Höjda matpriser skulle slå hårt mot de fattigaste i världen.

Exemplet etanol har används i politiskt propagandasyfte. Dels från vänstern, som tar det som ett exempel på att kapitalism dödar. Dels från klimatskeptiker, som passar på att ge en känga åt miljörörelsen.

Men låt oss tänka hur det rent hypotetiskt skulle gått till Sovjet inte fallit och stora delar av världen fallit offer för auktoritär socialism. Låt oss även bortse från det ganska troliga scenariot att partierna hade valt att förneka klimathotet och oljeproduktionstoppen helt och hållet. Så ett forskarteam skulle kläcka idén med att driva hela bilparken på etanol. Politikerna skulle bli lika förtjusta i etanolen som många av våra politiker var för ett par år sedan.

Men kommunistpartierna skulle bara acceptera forskning som bekräftade etanolens förträfflighet – ty Partiet har ju bestämt att etanolen är framtiden. Någon oppositionell forskning skulle inte tillåtas, och om någon lyckades med att bedriva sådan forskning utanför partiernas kontroll skulle resultaten avfärdas som borgerlig propaganda. Vi skulle helt enkelt få den massvält som forskarna varnat för.

Det är tack vare vår frihet och vetenskapliga hederlighet som vi kunde utvärdera även negativa effekter av etanolen, och därmed har vi lyckats avvärja en gigantisk tragedi.

tisdag, januari 22, 2008

Svenska folket har vaknat!

Det är glädjande att det Svenska folket äntligen har vaknat. Drygt hälften är nu för kärnkraft, mot som bäst 35 % i tidigare opinionsundersökningar. Insikt om klimatförändringar och den kommande oljeproduktionstoppen har gjort sitt till. Om den el som idag produceras i kärnkraftverk i stället skulle produceras av kolkraft skulle våra utsläpp av växthusgaser vara dubbelt så stort.

onsdag, januari 16, 2008

Sätt in hemvärnet mot stenkastare

Försvarsmakten främsta funktion i fredstid är att försvara viktiga samhällsfunktioner. Kollektivtrafik i stadsmiljö är en sådan viktig funktion, då det är ett miljövänligt och platseffektivt transportmedel. Många använder buss och tåg för att ta sig till jobbet och hälsa på sina nära och kära.

Därför är det tragiskt att våldsbenägna gäng attackerar bussar med stenar. Det är inte vanlig brottslighet – det är terrorism och ett angrepp på kollektivtrafik som samhällsfunktion. När busschaufförerna i praktiken hotas till livet när dom gör sitt jobb är det klart som korvspad att det blir strejk. Handlar om sund självbevarelsedrift.

Dom som har råd kommer att åka bil i stället, med dom miljö- och kapacitetsproblem som en massiv ökning av biltrafik i stadsmiljö innebär. Dom som drabbas värst är självklart dom som bor i dom angripna områdena och som inte har råd eller möjlighet att åka bil.

I ett sånt läge tycker jag att det är lämpligt att sätta in hemvärnet. Staten har en skyldighet att ge sina medborgare trygghet, och det gäller även fattiga arbetare från utsatta områden. Ett angrepp på vitala samhällsfunktioner är ett angrepp på samhället, och då bör militära resurser finnas tillgängliga.

Sedan tragedin i Ådalen finns det ett visst motstånd mot att sätta in militären. Självfallet har militären inget att göra i en konflikt mellan arbetsmarknadens parter.

Det finns andra tillfällen då militären bör finnas till hands. Exempelvis händer det nu och då att JAS-plan upptäcker att fartyg dumpar avfall och olja i Östersjön. Men eftersom militären inte får assistera polisen kan inte miljöbovarna lagföras.

måndag, januari 14, 2008

Webb 2.0 räddar jämställdheten

Jag såg på Agenda igår. Främsta anledningen var den modiga pappan i Rödeby, men det var ett annat inslag som fängslade mig mer. Nämligen reportaget om att media är mer närgånget mot kvinnor med makt än mot män i samma position. Trots århundraden av utveckling står traditionella medier och stampar. Maud Olofsons make-up blir viktigare än hennes förslag för att öka den ekonomiska friheten. Struntsaker som en kyss på krogen blir förstasidesrubriker. Är inte demokratin i grunden hotad när regeringens väljarstöd påverkas mer av s.k. skandaler än av vad de uträttar i sitt politiska arbete?

Men medan de traditionella medierna är kvar i 30-talet finns hoppet hos de nya smarta alternativen. De självständigt tänkande individer som trotsar jantelagen och patriarkatets bojor och sprider sina tankar via bloggar, forum och communities. Vi blir deltagande medborgare i stället för passiva mediaburgare. Alla kan bidra efter intresse och förmåga – allt ifrån att stödja Anton Abeles upprop på Facebook mot gatuvåldet till att utveckla nästa generations bloggmjukvara är ädla handlingar. Vi bryr oss hur regeringen gör sitt jobb – inte om någon kvinnlig minister missade lite skatt för 20 år sen.

måndag, januari 07, 2008

Låg IQ = straffrea?

Idag föll domen mot dom fyra ”människor” som brutalt mördat Riccardo. En får fribiljett, medan tre får tre år, vilket är 70% rea på standardstraffet för mord. Enligt domen ska pojkarna inte fattat att dom utsatte Riccardo för potentiellt dödligt våld, och att uppsåtet därmed bara skulle vara misshandel. Detta trots att det rört sig om ett så massivt övervåld att döden varit så gott som säker.

Enligt min mening borde det vara gängse straff som för vilket mord som helst, och utan någon jävla hänsyn till låg IQ. Och det ska vara hårt arbete under strafftiden, gärna något jobb som det är svårt att rekrytera folk till, som t ex att städa offentliga toaletter.

onsdag, januari 02, 2008

Moralpanik och fyrverkerier igen

Alltid är det några torrbollar som mer än gärna vill sabba för oss som hittat ett sätt att roa oss på. Just nu är fyrverkerier på tapeten. Bara för att en handfull klantskallar skadar sig själva vill 75,5 % av nakenchockalarmisternas tidning Aftonbladets väljare förbjuda fyrverkerier.
Vad är nästa steg? Ska vi förbjuda rakblad för att några emon skär sig?
Eller varför inte bara sluta omyndigförklara hela befolkningen på grund av ett fåtal inte klarar av att hantera friheten?