onsdag, juli 30, 2008

Framtidens vård är inget att ora sig över

Allt som oftast kommer dessa rapporter om hur dyrt det kommer att bli med vården i framtiden med alla äldre. Att vi blir äldre är naturligtvis inget konstigt, tack vare bättre tillgång till mat och bättre vård lever vi idag mycket längre än för 100 år sedan. Längre livslängd bör även medföra att den arbetsföra livstiden ökar, rent logiskt borde den hålla sig runt x procent av medellivslängden.

Även om medellivslängden skulle öka till låt säga 150 år skulle vårdbehovet vara ganska konstant, om man kan räkna med att vårdbehoven och arbetsförmågan vid x% av livslängden är konstant. Dessutom går den tekniska utvecklingen framåt. Räkna med att vi kommer att få mer vård per krona år 2050 än idag.

Tänk dig att du får i uppdrag att raytraca en animering, utföra en simulering av klimatförändringarna eller någon annan ytterst processorkrävande uppgift. Åk tio år tillbaka i tiden och försök utföra samma uppgift. Då hade min pc en Intel Pentium MMX processor på 233 Mhz. I inköp kostade den faktiskt mer än vad min årsgamla pc med Core2duo med 2400 Mhz per kärna kostade. Det hade blivit oerhört dyrt både i inköp och i elförbrukning att införskaffa den datorkraft då som motsvarar en modern dator.

Dessutom gör tillväxten oss rikare. Inte alla samtidigt och inte lika mycket, men det blir iaf hela tiden fler och fler som är rika. En del tror att framtidens rika kommer att kräva dyrare offentlig vård. Med fler rika kommer dock fler att kunna betala sin egen vård, antingen direkt eller via privata försäkringar. Från vänsterkanten brukar man oja sig över att dom rika ”köper sig en gräddfil”, men det dom gör genom att betala privat är att avlasta dom offentliga kostnaderna. Låg- och medelinkomsttagare kommer därmed att ha en större andel av vårdkakan.

Ännu en faktor som talar emot pessimisterna är invandringen. Under överskådlig tid räknar vi med att det kommer att finnas en god efterfrågan hos utlänningar att vilja bosätta sig och arbeta i Sverige.

Så allt talar för att vi även i framtiden inte bara kommer att ha råd med vård åt alla som behöver, utan även kommer att kunna bibehålla en hög kvalitet och samtidigt sänka skatterna. Visst kan en vänsterregering blockera ”gräddfilerna”, och Sverigedemokraterna skulle försöka driva igenom ökad protektionism om dom fick makten. Det skulle vara ett hårt slag mot tillväxten, men vi skulle ändå klara oss pga dom andra kostnadsdämpande faktorerna.