söndag, februari 24, 2008

Spammare hi-jackade antikommunistisk sajt?

Är det sant att totalitära regimer gillar spam för att det försvårar det fria utbyte av information och tankar som ett fungerande internet möjliggör?

Idag när jag städade mina bokmärken i Firefox hittade jag en gammal sajt nikke.se. Mindes först inte vad det var för något. Går man till den idag hamnar man på en spamsajt som säljer läkemedel. En slagning i archive.org visar att det är en ideellt driven informationsportal om kommunismens brott mot mänskligheten. Länkar från 2005 och äldre funkar.

måndag, februari 18, 2008

Skål för ett fritt Kosova!

Jag stödjer ett fritt Kosova! Förhoppningsvis kommer andra folk att kunna känna hopp om befrielse, däribland assyrier/syrianer, kurder, tibetaner och tjetjenier.
Kosova är mångkulturellt, och det används bland en del pessimister som argument mot friheten. Det finns dock ingen naturlag som säger att mångkulturella samhällen inte fungerar. Det är social polarisering som får samhällen att gå under, och så länge man motverkar det har Kosovas folk framtiden för sig.

onsdag, februari 13, 2008

Vi måste bli energisäkra

Energifrågan är en av de viktigaste frågorna under de närmsta decennierna. Global uppvärmning, oljeproduktionstopp och flera internationella konflikter har direkt med energifrågan att göra. En stabil energiförsörjning är viktig för tillväxt och samhällsfunktioner. Det hjälper inte att ha en suverän sjukvård om det inte finns bränsle att driva den.

Oljan kommer att nå sin produktionstopp inom tio år. Efter det kommer det visserligen fortfarande finnas olja, men produktionen kommer att minska samtidigt som efterfrågan ökar. Om vi inte lyckas bli av med oljeberoendet kommer vi att ha en gigantisk energikris.

Förutom global uppvärmning och sinande tillgångar innebär fossila bränslen att vi är beroende av Putin, Chavez, Ahmadinejad och Abdullah bin Abdul Aziz. Vi måste säkra vår framtida energiförsörjning med att storsatsa på kärnkraft och förnyelsebara bränslen. Om vi kan skapa en stor nettoproduktion av miljövänlig energi kan vi även exportera till länder som skriker efter energi efter oljeproduktionstoppen, vilket kan skapa intäkter som möjliggör stora skattesänkningar.

Utvecklingen av högteknologisk miljövänlig energi kommer att kräva kompetens av världsklass. Det får vi inte om den svenska skolan är stökig och eleverna mobbar varandra. I en trygg skola kommer framtidens Einstein, Newton och Tesla att växa fram, medan en mobbningsskola kommer att generera framtidens Hitler, Mugabe och Than Shwe.

torsdag, februari 07, 2008

Läkemedel minskar kostnaderna

Kostnaderna för sjukskrivningar har minskat från 30 till 25 miljarder. Om sjukligheten minskat med en sjättedel är det alldeles fantastiskt, inte bara för ekonomin utan också för livskvaliteten. Visst kan man spekulera om det har med alliansens politik att göra. Har alliansen på något magiskt sätt lyckats förbättra vår hälsa så pass mycket, eller har oräkneligt många känt sig tvingade att jobba trots att dom är sjuka?

Det finns en bättre förklaring. Samtidigt som sjukligheten minskat har kostnaderna för läkemedel ökat, dock väsentligt lägre än fem miljarder. Med nya effektiva mediciner har många långtidssjuka kunnat börja jobba igen. För min del får användandet av läkemedel gärna öka ännu mer. För varje miljard som investeras i läkemedel minskar kostnaderna för sjukskrivning med flera miljarder. Till det kommer en förbättrad livskvalitet som är svår att värdera i pengar.

fredag, februari 01, 2008

Dvärg eller kortväxt?

Fredrik Strage hade en krönika i DN Kultur idag om bruket av ordet dvärg. Han anser att man ska säga "småväxt" i stället, för att det är finare och mer politiskt korrekt etc.
Men hallå, kortväxt och dvärg är två olika nyanser. En man som är mellan 150 och 170 cm är kortväxt, medan en man under 150 cm är dvärg. Det är viktigare att bevara språkets nyanser än att till varje pris tillfredsställa alla möjliga grupper.