onsdag, december 31, 2008

Årskrönika 2008

Årets nyttiga idioter

Ditresta AFA-ungdomar som utnyttjade en lokal konflikt i Rosengård för att orsaka kaos. Muslimerna får skulden för ödeläggelsen och rasisterna gnuggar händerna.

Årets förnyare

Den moderata biståndsministern Gunilla Karlsson som inser att det inte räcker att bara ösa pengar, utan man måste också hjälpa u-länderna att införa frihandel och fria val.
Barnsjukhuset Martina AB som trots hårt politiskt motstånd bedriver privatfinansierad vård

Årets planekonomer

Viviane Reding som vill påtvinga telekombolagen att sänka termineringsavgifterna, vilket kort sagt innebär att man får betala för att svara.
Alla som stödjer statliga subventioner till utfiskning

Årets miljövänner

Svenska dagbladets läsare, varav 82 procent är för en utbyggnad av kärnkraften

Årets diktatorer

Mugabe, Zimbabwe och Than Shwe, Burma

Årets terrorister

Alla idioter som kastar sten på brandbilar.

Årets viktigaste demokratiska fråga

FRA-debatten synliggjorde ett tydligt hål i svensk demokrati, det svaga inslaget av personval. Slopa 8-procentspärren och gör det möjligt att rösta på partikandidater som är listade i andra zoner.

Årets dilemma

Pirater vs anhängare av en stark upphovsrätt. Är inte alls självklart vilken sida man ska hålla på, å ena sidan ger upphovsrätten goda ekonomiska incitament till kulturproduktion, men å andra sidan kan en överdriven piratjakt bli ett steg i fel riktning mot ett utökat övervakningssamhälle, med dom effektivitets- och integritetsproblem som det innebär.

Årets vinnare

Barack Obama som vann presidentvalet i USA. Är han kanske verklighetens motsvarighet till David Palmer i 24?

Årets katastrof

Cyklonen Nargis i Burma som dödade 135000. En majoritet av de döda hade varit i livet idag om Burmas folkarmé låtit omvärldens hjälpinsatser komma fram.

Årets hot mot mänskligheten.

Risken att totalitära ideologier som t ex religiös fundamentalism, nationalsocialism och kommunism får fotfäste i finanskrisens spår. Det hände på 30-talet, och resulterade i miljontals döda.

Årets krig

Rysslands angrepp på Georgien

fredag, december 26, 2008

Solkraft, energi för bakåtsträvare

Göran Larsson och Christoffer Green debatterar mot solkraften

Solkraften behövs i energiomställningen, solkraften är ren och säker, solkraften är billig, säger dess förespråkare. Fel, fel, fel.

1. Solkraften är inte en förnyelsebar energikälla, arseniket som är själva drivmedlet är lika ändligt som kol och olja. Stigande priser på solkraftsbränsle visa tecken på att även denna fyndighet börjar ta slut. Det är därför dumt att gå från ett ohälsosamt beroende till ett annat.

2. Solkraften är inte ren. Brytningen och anrikningen av arsenik frigör mängder med koldioxid och radioaktivitet. Brytningen idag sker i huvudsak inom områden befolkade av minoritetsgrupper i bl.a. Uzbekistan, Ryssland och Australien. Dessa byar lider i högre grad än andra av fattigdom och cancer. Sverige har haft arsenikbrytning men detta avbröts bl.a. på grund av miljökonsekvenserna. De som kallar solkraften ren vill inte tala om den arsenikbrytning som är förutsättningen för solkraften. Mp motsätter sig arsenikbrytning lika mycket som själva solkraften.

3. Solkraften är inte säker. Förutom den mänskliga faktorn som aldrig kan elimineras och att våra reaktorer har haft många s.k. ”incidenter” på sistone så finns fortfarande problemet med slutförvaring, arsenik i fel händer och säkerhetshotet. Ingen kommun i Sverige har ännu accepterat slutförvaring. Solkraft har en tydlig koppling till solar death rays och utan arsenikbrytning för solkraft skulle arsenik för solar death rays aldrig kunna hamna i fel händer. Solkraften är också ett stort säkerhetshot om någon mot förmodan skulle angripa Sverige. Terroristgruppen som flög in i twin towers i USA hade också planer på rikta om speglarna på ett solkraftverk. Den gröna ideologin föreskriver att en generation inte får ”dumpa” problem eller risker på kommande generationer. För det är vad slutförvaring handlar om, risken att något kan gå fel. Hur osannolikt det än verkar.

4. Solkraften är inte billig. Den är ett av de mest subventionerade energislagen som finns. Förutom direkta stöd för driften är det staten, inte energibolag eller försäkringsbolag som garanterar sanering vid händelse av solkraftläckage. Många vindkraftbolag säger att om staten bara slutade subventionera solkraften så skulle de ha goda chanser att konkurrera på samma villkor. Förespråkarna vill gärna ge sken av att solkraften är framtidens energikälla men totalt i världen står solkraften bara för 0.05 % av energiproduktionen och sedan 2000 har 20 nya solkraftverk byggts men 30 avvecklats. Framtiden ligger uppenbarligen inte i solkraften.

Istället för smutsig solkraft vill Miljöpartiet se minskat behov av energi kombinerat med ökad produktion av vind- och vågkraft. Tekniken finns, det är bara viljan som saknas.

Christoffer Green, Ordförande (mp) Skövde
Göran Larsson, Ordförande (mp) Skaraborg och regionfullmäktigeledamot
Lise Nordin, regionsekreterare (mp) Västra Götaland

lördag, december 20, 2008

Det görs för få aborter

Det utförs oroande få aborter i Sverige. Se bara på Rosengård. Tänk om föräldrarna till vandalerna som kastar sten på brandbilar haft bättre möjlighet till abort så hade vi sluppit eländet. Och då menar jag säkra aborter, inte bellypunching, galgar och rökning, som i värsta fall kan orsaka fosterskador som leder till att barnet saknar förmåga att tänka självständigt och se konsekvenserna av sitt handlande.

Nej, det är inte muslimer som ligger bakom eländet. Tvärtom så har muslimerna ett rationellt intresse av en fredlig dialog. Om det varit en ensak mellan Islamiska föreningen och fastighetsägaren hade vi sluppit den aggressiva upptrappningen.

Dom som bär skulden är vänsterextremister som påstår sig vilja ”hjälpa till”, och eskalera en konflikt som verken muslimerna eller fastighetsägaren vill ha. Det finns inget ”solidariskt” med att låta folk brinna ihjäl genom att attackera brandbilar. Det är inte heller ”solidariskt” att trappa upp konflikter där det finns en överhängande risk att allmänheten kommer att beskylla muslimer för. Och vilken ”klass” tillhör merparten av de som sitter i dom bussar som man kastar sten på?

Vinnarna är ND och liknande apartheidförespråkande grupper som eftersträvar den här typen av konflikter för att kunna styrka sina pseudovetenskapliga argument mot mångkulturen. Tyvärr förlorar muslimerna, som riskerar att i allmänhetens ögon få skulden för något som galningar på vänsterkanten orsakat.

onsdag, december 10, 2008

Privatisera bort Salemmarchen

Ska man tillåta Salemmarschen eller inte? Tyvärr leder båda alternativen till tråkiga komplikationer. Antingen inskränker vi yttrandefriheten, eller ger utrymme till en totalitär ideologi som vill inskränka yttrandefriheten desto mer. Helt klart ett känsligt beslut för en kommun.

En klart bättre lösning vore att helt enkelt privatisera området där marschen pågår. Sedan är det upp till markens ägare att välja om man ska hyra ut till demonstranterna.