fredag, januari 30, 2009

Självmordshot är aldrig okej

Jag ser mig som liberal även när det gäller konst. Jag försvarar Joanna Rytels glada abortbarn och Lars Wijks rondellhund. Dock tar jag bestämt avstånd ifrån Anna Odells ”konst” att simulera ett självmord.

Visst, det rör sig om att bryta tabun i alla tre fallen, men det är skillnad på tabun och tabun. Det finns irrationella tabun som begränsar vår frihet och tekniska utveckling, och då är det bara bra om man bryter mot dom. Det gäller exempelvis tabun mot homosexualitet, aborter, kärnkraft och viss medicinsk forskning.

Sedan finns det rationella tabun som är nödvändiga för vår frihet. Det gäller t ex tabun mot mord, våldtäkt och hjärntvätt. Att bryta mot dessa tabun är kriminellt av självklar anledning. Självmordshot är ett annat tabu inom samma kategori. Oavsett om det handlar om ett enstaka sms eller om det är ett simulerat försök så tvingar man oskyldiga att känna empati för en. Drivkraften att försöka rädda en medmänniska som svävar i livsfara är nämligen en produkt av miljoner år av utveckling och nödvändig för mänsklighetens överlevnad på sikt. För varje gång man utsätts för ett självmordshot försvagas denna essentiella sociala färdighet. Dessutom är självmordshot extremt psykiskt påfrestande, och upprepade fall kan orsaka depression och ångest. Att självmordshot inte i sig är straffbart beror på de tekniska svårigheter en lagstiftning skulle innebära, inte att brottet i sig är ringa.

Vad är då syftet med Odells ”konst”? Att det skulle öppna slutna rum är trams, mer troligt är att det är en attack mot psykiatrin. Trots att psykiatrin hjälper tusentals till ett bättre liv finns det grupper som hyser ett ideologiskt hat mot psykiatrin. Det gäller främst scientologikyrkan, proanarörelsen och SPK (Sozialistisches Patientenkollektiv). Det senare är en gren av terroristgruppen RAF (Rote Armee Fraktion), och förespråkar att patienter vägrar låta sig behandlas, som ett led i klasskampen mot doktorerna (sic).

tisdag, januari 13, 2009

Jag stödjer Liza Marklund

Som liberal stödjer jag Liza Marklund som står upp emot drevet. Hennes böcker har bidragit mycket till att förbättra folkets kunskap om våld i parrelationer. Att man ändrat lite detaljer för att skydda personerna i berättelserna är nödvändigt, syftet med böckerna var politiskt arbete och inte att hänga ut folk för allmän identifiering.

När det gäller dom sk överdrifterna om ”mannen med de mörka ögonen” är det möjligtvis motiverat med en liten rättelsenotis för den som är intresserad. Faktum kvarstår dock att han TRE gånger dömts för att ha misshandlat Mia. Skulle du tycka att Stalin var värd upprättelse om det visat sig att han ”bara” orsakat 41 miljoner människors död i stället för 42 miljoner.

Det antifeministiska drevet anklagar också Liza Marklund för att profitera på berättelserna, och argument om profit brukar som bekant gå hem hos avgrundsvänstern.

Riktigt obehagligt är Monica Antonssons krav på att Liza Marklund ska avslöja vartenda fel i böckerna. Det skulle tvinga henne att bryta ett överenskommet avtal och offentliggöra information som får tredje part att hamna i livsfara, vilket av självklara anledningar är kriminellt.

onsdag, januari 07, 2009

Mitt förslag till lösning på Palestina-Israelkonflikten

Min grundhållning är att Israel har rätt att försvara sig, att Hamas har en kuslig ideologi, men att Israels krigföring orsakar oacceptabelt mänskligt lidande och troligen inte ger någon förbättrad säkerhet. En tvåstatslösning är optimalt. Landstvister bör lösas med kapitalism i stället för militarism.

  • Israel bör skaffa Phalanx-systemet som effektivt skyddar mot kortdistansmissiler som t ex Qassam-raketer.
  • Tvåstatslösning, eventuellt med liknande partitionering som under 1949-1967.
  • Områden som båda folkgrupperna har historiska intressen av säljs ut till högstbjudande. Självfallet ska man få sälja marken vidare till varandra eller tredje part, eller hyra ut den.
  • Båda stater förbinder sig att respektera äganderätten och inte expropriera land och fastigheter. Äganderätten måste vara stark i konstitutionen.
  • Israel förbinder sig att inte diskriminera palestinier.
  • Palestina förbinder sig att inte diskriminera israeler.
  • Palestina förbinder sig att inte stödja antisemitism.